หน้าแรก

ผู้จำหน่าย เครื่องบดย่อยขยะ แบบเคลื่อนที่ จากประเทศฟินแลนด์

ประวัติบริษัท

The Master Engineering Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้า เครื่องบดย่อยขยะ แบบเคลื่อนที่บุ้งกี๋นวัตกรรมจากประเทศฟินแลนด์ พร้อมกับดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทำ RDF รับย่อยเชื้อเพลิงขยะ สำหรับงานโรงไฟฟ้าขยะ โรงปูนซีเมนต์และพลังงานทดแทน

การให้บริการ

  • รับย่อยวัสดุชีวมวล เช่น เปลือกไม้, ซังข้าวโพด, ผักตบชวา, ใบอ้อย, เปลือกทุเรียนและอื่นๆ
  • รับย่อย RDF 1 – 2 เป็น RDF 3
  • รับรื้อบ่อขยะหลุมฝังกลบเพื่อทำ RDF

 

ผลิตภัณฑ์

เครื่องบดย่อยขยะ และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร แบบเคลื่อนที่ ติดตั้งใช้งานกับรถตักและรถขุด เพื่อใช้สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงทดแทน RDF เชื้อเพลิงชีวมวล บดย่อยขยะชุมชน รื้อขยะบ่อฝังกลบ บดย่อยขยะอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและโรงปูนซีเมนต์ พร้อมกับลดปัญหาขยะและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังสามารถย่อยวัตถุดิบอื่นๆ เช่น คอนกรีต ยางมะตอย ขวดแก้ว เหมืองแร่ เป็นต้น

 
งานคัดแยกและงานบดย่อย เหมาะสำหรับรถขุดขนาดสูงสุดไม่เกิน 12 ตัน รถตักขนาดสูงสุดไม่เกิน 8 ตัน

 
งานคัดแยกและงานบดย่อย เหมาะสำหรับรถขุดขนาดสูงสุดไม่เกิน 45 ตัน รถตักขนาดสูงสุดไม่เกิน 30 ตัน

 
งานคัดแยกและงานบดย่อย เหมาะสำหรับรถขุดขนาดสูงสุดไม่เกิน 45 ตัน รถตักขนาดสูงสุดไม่เกิน 30 ตัน

 
งานคัดแยกและงานบดย่อย เหมาะสำหรับรถขุดขนาดสูงสุดไม่เกิน 160 ตัน รถตักขนาดสูงสุดไม่เกิน 90 ตัน

 

 
งานคัดแยก เหมาะสำหรับรถขุดขนาดสูงสุดไม่เกิน 40 ตัน รถตักขนาดสูงสุดไม่เกิน 18 ตัน

 
งานบดย่อย เหมาะสำหรับรถขุดขนาดสูงสุดไม่เกิน 40 ตัน

VDO

 

 

More VDO >>>    

ผลงาน


ติดต่อเรา TME