M-Series

 
 

ALLU รุ่น M เป็นรุ่นที่มีกำลังการผลิตสูง เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมอื่นๆ มีการขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก ช่วยให้มีการผลิตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ป้องกันการไหลของวัตถุดิบ ระหว่างการขนส่ง

 

การใช้ประโยชน์

  • งานประกอบกิจการเหมืองแร่
  • การดำเนินงานขนถ่ายวัสดุบริเวณท่าเรือ
  • การดำเนินงานอุตสาหกรรม
  • งานเตรียมเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า

SPECIFICATIONS.

* Factory confirmation required

OPTIONS.