งานซ่อมแซมแก้ไขท่อ Spiral Duct ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร : เทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

เทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา