งานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สำหรับพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าชีวมวล : บริษัท นครราชสีมา เพาเวอร์ กรีน จำกัด และ เทศบาลตำบลด่านขุนทด

 
 

บริษัท นครราชสีมาเพาเวอร์กรีน จำกัด และ เทศบาลตำบลด่านขุนทด

โรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา