งานติดตั้งบุ้งกี๋นวัตกรรม ALLU : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ศูนย์อุตสหกรรมอิตาเลียนไทย  อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี