งานรื้อ/ ถอด/ ประกอบ/ ติดตั้งมอเตอร์และแท่นรับมอเตอร์ : บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด และ บริษัท พายโอห์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 
 

บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด และ บริษัท พายโอห์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3  ซอยลาดปลาเค้า71  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220