งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและปรับปรุงระบบ Monitoring ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 : การไฟฟ้านครหลวง และ บริษัท สยามเอ็กเทนด์ จำกัด

 
 

การไฟฟ้านครหลวง และ บริษัท สยามเอ็กเทนด์ จำกัด

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550